bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

28.12.2020

 1. Wymagania niezbędne dla kandydata
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie minimum średnie,
e) minimum 1 rok stażu w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Więcej informacji:  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikował: Sylwia Ptak
Publikacja dnia: 28.12.2020

Dokument oglądany razy: 746
« inne aktualności